FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बाट प्रप्त हुने सेवा सुबिधा के क‍े हुन् ।

गाउँपालिका बाट जन्मदर्ता ,मृत्यूदर्ता , बसार्इ सरार्इ तथा अन्य प्रमाण पत्र पाउन सकिन्छ । साथै गैरसरकारी संस्था दर्ता , याेजना सम्जाैता ,स्थानिय तहको योजन संम्जाैता प्राकृतिक प्रकोप सहायत सहित अन्य सेवा सुविधा प्रदान गरिन्छ ।