FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम पद शाखा ईमेल फोन नं.
अंगद कुमार राना गाउँपालिका अध्यक्ष गाँउ कार्यपालिका कार्यालय angadrana39@gmail.com 9849364077
निमा वुढा उपाध्यक्ष गाउँ कार्यपालिका कार्यालय 9848387996
छिरिङ तुन्डुप लामा वडा अध्यक्ष १ न‍. वडा कार्यालय ९८४८३२५१६१
‌ओमकार राेकाया वडा अध्यक्ष २ नं. वडा कार्यालय 9846398393
राजु बुढा वडा अध्यक्ष ३ नं. वडा कार्यालय 9864716034 /9745220363
राजु झाँक्री वडा अध्यक्ष ४ नं. वडा कार्यालय jhakriraju79@gamil.com 9848304377
राजु रोकाया वडा अध्यक्ष ५ नं. वडा कार्यालय 9848304131
नरेन्द्र रोकाया वडा अध्यक्ष ६ नं. वडा कार्यालय narendrarokaya135@mail.yahoo.com 9848324535
रामचन्द्र रोकाय वडा अध्यक्ष ७ नं. वडा कार्यालय 9851211085
कृष्ण वहादुर घर्ति कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका कार्यालय 9848340410
कान्छा सुनार कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका कार्यालय
पासांग लामु रोकाया कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका कार्यालय
कान्छी राना कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय 9863748360
लक्ष्मी घर्ति कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका कार्यालय 9849430075
धनु रोकाया वडा सदस्य वडा नम्बर ६ कार्यालय
संगिता वि.क. वडा सदस्य वडा नम्बर ६ को कार्यालय
भिम प्रसाद रोकाया वडा सदस्य वडा नम्बर ६ को कार्यालय
खाडो रोकाया महिला सदस्य वडा नम्बर ६ को कार्यालय
नजरा सुनार दलित महिला सदस्य वडा नम्बर ४ को कार्यालय
विष्णु वुढा महिला सदस्य वडा नम्बर ४ को कार्यालय
धनु वि.क. दलित महिला सदस्य वडा नम्वर ७ को कार्यालय
चेमान बोहोरा महिला सदस्य वडा नम्बर ७ को कार्यालय 9744394413
भिम बहादुर बुढा वडा सदस्य वडा नम्बर ७ को कार्यालय 9868042420
प्रकाश झाक्री वडा सदस्य वडा नम्बर ७ को कार्यालय 9861402388
बिमला बुढा वडा सदस्य वडा नम्बर ५ को कार्यालय 9844844915
छिरिङ टासि रोकाया वडा सदस्य वडा नम्बर ५ को कार्यालय 9868261557
डिलमाया विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य वडा नम्बर ५ को कार्यालय 9841835132
कुञ्‍जाङ फुन्जो वुढा वडा सदस्य वडा नम्बर ३ को कार्यालय
मुनलाल बुढा वडा सदस्य वडा नम्बर ३ को कार्यालय
सुरेनद्र बहादुर ठकुल्ला वडा सदस्य वडा नम्बर २ को कार्यालय
कमारी वि.क. दलित महिला सदस्य वडा कार्यालय