FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
काईके गाउँपालिकाको शिक्षा निति २०८० ८०/८१ 04/19/2024 - 11:39 PDF icon शिक्षा क्षेत्रको आकस्मिक योजना काइके गाउँपालिका डोल्पा -२०८०.pdf, PDF icon काइके गाउँपालिकाको शिक्षा नीति, २०८०.pdf, PDF icon काइके गाउँपालिकाको बाल संरक्षण नीति, २०८०.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि ७८/७९ 12/27/2023 - 11:57 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि २०७८.pdf
विपत जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन ७८/७९ 12/27/2023 - 11:55 PDF icon विपत जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन २०७८.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि ७८/७९ 12/27/2023 - 11:53 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली ७८/७९ 12/27/2023 - 11:48 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन ) नियमावली २०७८.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७८ ७८/७९ 12/27/2023 - 11:45 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन काइके.pdf
आर्थिक एैन २०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 04:40 PDF icon aarthik yean pdf.pdf
काइके गाउँपालिकाकाे विनियाेजित एेन २०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 04:36 PDF icon biniyojit yean pdf.pdf
व्यतिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धि प्रयाेग पुस्तिका ७४/७५ 05/21/2018 - 22:40 PDF icon manual social security.pdf