FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बाट प्रप्त हुने सेवा सुबिधा लिने प्रक्रिया के हो ।

१‍‍‍‍‍. निवेदन दर्ता गर्ने।

२. तोक लगाउने ।

3. सम्बन्धित शाखाले दर्ता गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने ।