FAQs Complain Problems

Vacancy announcement for the post of BE.civil Engineer

यस काईके गाउँपालिकामा रिक्त रहेको इन्जिनियरिङ्ग पदको सेवा करारमा दर्खास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना।

विज्ञापन सुरु मिति ः २०८०-०६-०४ गते

अन्तिम मितिः २०८०-०६-१९ गते 

आर्थिक वर्ष: